• O SEMINÁŘÍCH
 • |
 • Program
 • |
 • Přihlášení
 • Program


  Anotace:

  Trendy konstrukčních, materiálových a technologických řešení; poruchy konstrukcí; stanovení ceny konstrukcí a staveb v různých etapách přípravy výstavby; využití databází konstrukcí a materiálů pro různé metody projektování.

  Přihlásit se
  Prezence začíná v 8:30. Začátek seminářů je vždy v 9:00. Struktura a pořadí přednášek se v jednotlivých městech může lišit. Vyhrazujeme si právo změnit program dle aktuální situace.

  Zlín / 08. 02. 2019


  Inovativní systém stabilizace plochých střech se sypkými vrstvami, vyvinutý v Atelieru DEK
  Havárie střechy BD. Destrukce hydroizolace z asfaltových pásů na póroberonových deskách položených na spádové vrstvě škváry. Důkaz, že i poměrně ztuhlé asfaltové pásy létají. Nové řešení – vrtací souprava DEK pro dokotvení starých skladeb s násypy.
  Ing. Robert Kokta
  konzultační technik Stavebnin DEK pro Brno-sever a Blansko

  Realizace skladeb Dekroof 13-A a Dekroof 14-4
  Neustále se snažíme získávat poznatky o proveditelnosti a funkčnosti skladeb z Katalogu DEK.
  Ing. Jindřich Mikuška
  vedoucí techniků oblasti Morava

  Realizace zateplení stěn i střechy kavárny z interiérové strany
  Poznatky o využití pěnoskla v obvodových konstrukcích kavárny postavené z pohledového vodonepropustného betonu, kde tepelná izolace musela být umístěna na interiérové straně konstrukcí.
  Ing. Adam Vala
  konzultační technik Stavebnin DEK pro Zlín, Staré Město u Uherského Hradiště a Valašské Meziříčí

  Požární bezpečnost předsazených fasádních obkladů
  Na základě studia informací o tragickém požáru Grenfellovy věže v Londýně si společnost DEKMETAL zadala provedení požárních zkoušek zavěšených větraných ocelových fasád DEKMETAL. Závěry jsou velmi zajímavé.
  Evžen Janeček
  vedoucí technického oddělení DEKMETAL s.r.o.

  Stavební knihovna DEK, stanovení ceny stavby v různých etapách přípravy stavby
  Stavební knihovna DEK obsahuje rozsáhlé databáze výrobků a stavebních konstrukcí. Stavební konstrukce DEK jsou vybaveny informacemi o parametrech tepelně-technických a akustických, u mnoha konstrukcí staveb jsou uvedeny i požární parametry, pokud byly ověřeny zkouškou. Jedním z parametrů skladeb DEK je i agregovaná cena sestavená z položek cenové soustavy ÚRS. Aplikace pro vyhledávání a filtrování konstrukcí ve Stavební knihovně DEK umožňuje vytvoření popisů skladeb pro výkresy nebo technické zprávy projektů v 2D. Projektantům, kteří vytvářejí 3D modely staveb, aplikace umožňuje vkládat vybrané konstrukce do modelů, a to včetně negrafických informací pro práci metodou BIM., Pro rychlé stanovení celkové ceny stavby byly nově vyvinuty programy KUBIX a KOSTO pro snadné a rychlé každodenní použití. Doplnily tak robustní program KROS 4 pro položkové podrobné stanovení ceny stavby. Všechny programy vycházejí z Cenové soustavy ÚRS. Program KUBIX oceňuje obestavěný prostor konstrukčně a provozně definovaných částí budovy a venkovní úpravy, program KOSTO oceňuje agregovaně vybrané konstrukce.
  Ing. Vladimír Panák
  ředitel společnosti ÚRS a.s.

  Využití Stavební knihovny DEK pro podporu projektování ve 2D, pro tvorbu 3D modelů. Využití BIM platformy DEK pro projektování a řízení staveb metodou BIM.
  Krátká ukázka práce s výkonnými aplikacemi pro podporu projekčních prací, pro výměnu informací mezi účastníky výstavby i pro budoucí správu budovy.
  Ing. Jan Stašek
  vývojář software DEKSOFT ve společnosti DEKPROJEKT s.r.o.

  Experimentální centrum DEK v Brně
  Ukázky výzkumných projektů řešených v EC Brno.
  Ing. Antonín Žák, Ph.D.
  vedoucí experimentálního centra DEK

  Řešení akustiky vnitřních prostorů
  Využití programu ODEON Auditorium k posuzování akustických parametrů vnitřního prostředí, především doby dozvuku, míry zřetelnosti, míry jasnosti a hladiny akustického tlaku.
  Ing. Pavel Štajnrt
  vedoucí oblasti v DEKPROJEKT s.r.o.