• O SEMINÁŘÍCH
 • |
 • Program
 • |
 • Přihlášení
 • Program


  Anotace:

  Trendy konstrukčních, materiálových a technologických řešení; poruchy konstrukcí; stanovení ceny konstrukcí a staveb v různých etapách přípravy výstavby; využití databází konstrukcí a materiálů pro různé metody projektování.

  Přihlásit se
  Prezence začíná v 8:30. Začátek seminářů je vždy v 9:00. Struktura a pořadí přednášek se v jednotlivých městech může lišit. Vyhrazujeme si právo změnit program dle aktuální situace.

  Praha / 24. 01. 2019


  Střecha Národního divadla v Praze
  Podle podkladů, které shromáždil kolega Josef Kurka při exkurzi na střechu a do podkroví Národního divadla. Zajímavá zjištění o neobvyklém podkladu krytiny, který částečně plní i funkci DHV.
  Zdeněk Hájek, DiS.
  konzultační technik Stavebnin DEK pro Prahu-Hostivař, Mělník a Kladno

  Fóliová hydroizolace DUALDEK se uplatní i v suterénu rodinného domu
  Praktické poznatky z realizace hydroizolace DUALDEK u suterénu rodinného domu s vysokými požadavky na vnitřní prostředí a stav konstrukcí.
  Ing. Libor Koubek
  konzultační technik Stavebnin DEK pro Prahu-Zličín

  Vrtací souprava DEK
  Inovativní systém dokotvení starého souvrství rekonstruované střechy se sypkou vrstvou a vytvoření podkladu pro přilepení nové skladby střechy.
  Jan Šimík
  konzultační technik Stavebnin DEK pro Prahu-Vestec

  Sanace spodní stavby rodinného domu
  Odstranění příčin vlhnutí zdiva rodinného domu a přilehlého sklípku ve velmi komplikovaných podmínkách strmého svahu za domem.
  Radek Urbánek, DiS.
  konzultační technik Stavebnin DEK pro Prahu-Vestec, Benešov a Beroun

  Požární bezpečnost předsazených fasádních obkladů
  Na základě studia informací o tragickém požáru Grenfellovy věže v Londýně si společnost DEKMETAL zadala provedení požárních zkoušek zavěšených větraných ocelových fasád DEKMETAL. Závěry jsou velmi zajímavé.
  Evžen Janeček
  vedoucí technického oddělení DEKMETAL s.r.o.

  Stavební knihovna DEK, stanovení ceny stavby v různých etapách přípravy stavby
  Stavební knihovna DEK obsahuje rozsáhlé databáze výrobků a stavebních konstrukcí. Stavební konstrukce DEK jsou vybaveny informacemi o parametrech tepelně-technických a akustických, u mnoha konstrukcí staveb jsou uvedeny i požární parametry, pokud byly ověřeny zkouškou. Jedním z parametrů skladeb DEK je i agregovaná cena sestavená z položek cenové soustavy ÚRS. Aplikace pro vyhledávání a filtrování konstrukcí ve Stavební knihovně DEK umožňuje vytvoření popisů skladeb pro výkresy nebo technické zprávy projektů v 2D. Projektantům, kteří vytvářejí 3D modely staveb, aplikace umožňuje vkládat vybrané konstrukce do modelů, a to včetně negrafických informací pro práci metodou BIM., Pro rychlé stanovení celkové ceny stavby byly nově vyvinuty programy KUBIX a KOSTO pro snadné a rychlé každodenní použití. Doplnily tak robustní program KROS 4 pro položkové podrobné stanovení ceny stavby. Všechny programy vycházejí z Cenové soustavy ÚRS. Program KUBIX oceňuje obestavěný prostor konstrukčně a provozně definovaných částí budovy a venkovní úpravy, program KOSTO oceňuje agregovaně vybrané konstrukce.
  Ing. Vít Kutnar
  generální ředitel DEK a.s.

  Využití Stavební knihovny DEK pro podporu projektování ve 2D, pro tvorbu 3D modelů. Využití BIM platformy DEK pro projektování a řízení staveb metodou BIM.
  Krátká ukázka práce s výkonnými aplikacemi pro podporu projekčních prací, pro výměnu informací mezi účastníky výstavby i pro budoucí správu budovy.
  Ing. Tomáš Kupsa
  vedoucí týmu tvůrců software DEKSOFT ve společnosti DEKPROJEKT s.r.o.

  Odstupový úhel versus požadavky na denní osvětlení v Nařízení 10/2016 (PSP)
  Jak vysoké stavby lze stavět v Praze? Souvislosti mezi odstupovým úhlem a požadavky na zastínění z hlediska denního osvětlení.
  Ing. Viktor Zwiener
  vedoucí oddělení osvětlení ve společnosti DEKPROJEKT s.r.o.