• O SEMINÁŘÍCH
 • |
 • Program
 • |
 • Přihlášení
 • Program


  Anotace:

  Trendy konstrukčních, materiálových a technologických řešení; poruchy konstrukcí; stanovení ceny konstrukcí a staveb v různých etapách přípravy výstavby; využití databází konstrukcí a materiálů pro různé metody projektování.

  Přihlásit se
  Prezence začíná v 8:30. Začátek seminářů je vždy v 9:00. Struktura a pořadí přednášek se v jednotlivých městech může lišit. Vyhrazujeme si právo změnit program dle aktuální situace.

  Ostrava / 22. 01. 2019


  Střecha sužovaná větrem i požárem
  Patrně po dopadu zábavní pyrotechniky došlo k požáru na jednoplášťové ploché střeše. Měli jsme možnost zdokumentovat následky, které po sobě požár na střešním plášti zanechal. Zároveň jsme si mohli vytvořit názor na funkčnost použitého systému mechanického kotvení.
  Ing. Peter Hurban
  konzultační technik Stavebnin DEK pro Ostravu, Nový Jičín a Frýdek-Místek

  Realizace systému DEKPANEL D a větrané fasády s dřevěným obkladem na rošt DEKMETAL
  Zajímavá ukázka z realizace budovy, jejíž druhé patro bylo navrženo ze systému masivních šroubovaných panelů DEKPANEL D. Fasáda je provedena se zateplením minerální vatou za dřevěným zavěšeným obkladem.
  Ing. Lukáš Klement
  konzultační technik Stavebnin DEK pro Opavu

  Inovativní systém stabilizace plochých střech se sypkými vrstvami, vyvinutý v Atelieru DEK
  Havárie střechy BD. Destrukce hydroizolace z asfaltových pásů na póroberonových deskách položených na spádové vrstvě škváry. Důkaz, že i poměrně ztuhlé asfaltové pásy létají. Nové řešení – vrtací souprava DEK pro dokotvení starých skladeb s násypy.
  Ing. Antonín Žák, Ph.D.
  vedoucí experimentálního centra DEK

  Rekonstrukce fasády historického objektu v Ostravě
  Řešení rekonstrukce fasád památkově chráněné funkcionalistické budovy, kde se uplatnil požadavek na zateplení a zároveň na co nejmenší zásah do vzhledu budovy.
  Ing. Jiří Vilášek
  konzultační technik Stavebnin DEK pro Ostravu, Havířov, Karvinou a Třinec

  Požární bezpečnost předsazených fasádních obkladů
  Na základě studia informací o tragickém požáru Grenfellovy věže v Londýně si společnost DEKMETAL zadala provedení požárních zkoušek zavěšených větraných ocelových fasád DEKMETAL. Závěry jsou velmi zajímavé.
  Petr Adamovský
  obchodní manažer DEKMETAL s.r.o.

  Stavební knihovna DEK, stanovení ceny stavby v různých etapách přípravy stavby
  Stavební knihovna DEK obsahuje rozsáhlé databáze výrobků a stavebních konstrukcí. Stavební konstrukce DEK jsou vybaveny informacemi o parametrech tepelně-technických a akustických, u mnoha konstrukcí staveb jsou uvedeny i požární parametry, pokud byly ověřeny zkouškou. Jedním z parametrů skladeb DEK je i agregovaná cena sestavená z položek cenové soustavy ÚRS. Aplikace pro vyhledávání a filtrování konstrukcí ve Stavební knihovně DEK umožňuje vytvoření popisů skladeb pro výkresy nebo technické zprávy projektů v 2D. Projektantům, kteří vytvářejí 3D modely staveb, aplikace umožňuje vkládat vybrané konstrukce do modelů, a to včetně negrafických informací pro práci metodou BIM., Pro rychlé stanovení celkové ceny stavby byly nově vyvinuty programy KUBIX a KOSTO pro snadné a rychlé každodenní použití. Doplnily tak robustní program KROS 4 pro položkové podrobné stanovení ceny stavby. Všechny programy vycházejí z Cenové soustavy ÚRS. Program KUBIX oceňuje obestavěný prostor konstrukčně a provozně definovaných částí budovy a venkovní úpravy, program KOSTO oceňuje agregovaně vybrané konstrukce.
  Ing. Vladimír Panák
  ředitel společnosti ÚRS a.s.

  Využití Stavební knihovny DEK pro podporu projektování ve 2D, pro tvorbu 3D modelů. Využití BIM platformy DEK pro projektování a řízení staveb metodou BIM.
  Krátká ukázka práce s výkonnými aplikacemi pro podporu projekčních prací, pro výměnu informací mezi účastníky výstavby i pro budoucí správu budovy.
  Ing. Tomáš Kupsa
  vedoucí týmu tvůrců software DEKSOFT ve společnosti DEKPROJEKT s.r.o.

  Experimentální centrum DEK v Brně
  Ukázky výzkumných projektů řešených v EC Brno.
  Ing. Antonín Žák, Ph.D.
  vedoucí experimentálního centra DEK

  Energetické a finanční porovnání variant osazení oken předsazenou montáží
  Překvapivé výsledky energetického a ekonomického porovnání různých variant osazení oken předsazenou montáží.
  Ing. Ondřej Židek
  vedoucí oddělení pro pasivní domy v DEKPROJEKT s.r.o.