• O SEMINÁŘÍCH
 • |
 • Program
 • |
 • Přihlášení
 • Program


  Anotace:

  Trendy konstrukčních, materiálových a technologických řešení; poruchy konstrukcí; stanovení ceny konstrukcí a staveb v různých etapách přípravy výstavby; využití databází konstrukcí a materiálů pro různé metody projektování.

  Přihlásit se
  Prezence začíná v 8:30. Začátek seminářů je vždy v 9:00. Struktura a pořadí přednášek se v jednotlivých městech může lišit. Vyhrazujeme si právo změnit program dle aktuální situace.

  Olomouc / 23. 01. 2019


  Vlhkostní problémy střechy nedokončeného domu
  Rozbor příčin a hledání řešení často se vyskytujících potíží s masivní kondenzací na konstrukcích a vrstvách lehkých skladeb střechy domů, kde dokončovací práce probíhaly v zimním období.
  Ing. Petr Hofman
  konzultační technik Stavebnin DEK pro Olomouc, Přerov a Prostějov

  Inovativní systém stabilizace plochých střech se sypkými vrstvami, vyvinutý v Atelieru DEK
  Havárie střechy BD. Destrukce hydroizolace z asfaltových pásů na póroberonových deskách položených na spádové vrstvě škváry. Důkaz, že i poměrně ztuhlé asfaltové pásy létají. Nové řešení – vrtací souprava DEK pro dokotvení starých skladeb s násypy.
  Ing. Antonín Žák, Ph.D.
  vedoucí experimentálního centra DEK

  Hledání spolehlivých řešení ochrany spodní stavby před vodou
  Na dvou stavbách zdokumentované různé varianty řešení ochrany podzemních částí rodinných domů stavěných v příkrém svahu a v nepropustných zeminách.
  Libor Spáčil
  konzultační technik Stavebnin DEK pro Olomouc a Šumperk

  Požární bezpečnost předsazených fasádních obkladů
  Na základě studia informací o tragickém požáru Grenfellovy věže v Londýně si společnost DEKMETAL zadala provedení požárních zkoušek zavěšených větraných ocelových fasád DEKMETAL. Závěry jsou velmi zajímavé.
  Petr Adamovský
  obchodní manažer DEKMETAL s.r.o.

  Stavební knihovna DEK, stanovení ceny stavby v různých etapách přípravy stavby
  Stavební knihovna DEK obsahuje rozsáhlé databáze výrobků a stavebních konstrukcí. Stavební konstrukce DEK jsou vybaveny informacemi o parametrech tepelně-technických a akustických, u mnoha konstrukcí staveb jsou uvedeny i požární parametry, pokud byly ověřeny zkouškou. Jedním z parametrů skladeb DEK je i agregovaná cena sestavená z položek cenové soustavy ÚRS. Aplikace pro vyhledávání a filtrování konstrukcí ve Stavební knihovně DEK umožňuje vytvoření popisů skladeb pro výkresy nebo technické zprávy projektů v 2D. Projektantům, kteří vytvářejí 3D modely staveb, aplikace umožňuje vkládat vybrané konstrukce do modelů, a to včetně negrafických informací pro práci metodou BIM., Pro rychlé stanovení celkové ceny stavby byly nově vyvinuty programy KUBIX a KOSTO pro snadné a rychlé každodenní použití. Doplnily tak robustní program KROS 4 pro položkové podrobné stanovení ceny stavby. Všechny programy vycházejí z Cenové soustavy ÚRS. Program KUBIX oceňuje obestavěný prostor konstrukčně a provozně definovaných částí budovy a venkovní úpravy, program KOSTO oceňuje agregovaně vybrané konstrukce.
  Ing. Vladimír Panák
  ředitel společnosti ÚRS a.s.

  Využití Stavební knihovny DEK pro podporu projektování ve 2D, pro tvorbu 3D modelů. Využití BIM platformy DEK pro projektování a řízení staveb metodou BIM.
  Krátká ukázka práce s výkonnými aplikacemi pro podporu projekčních prací, pro výměnu informací mezi účastníky výstavby i pro budoucí správu budovy.
  Ing. Tomáš Kupsa
  vedoucí týmu tvůrců software DEKSOFT ve společnosti DEKPROJEKT s.r.o.

  Experimentální centrum DEK v Brně
  Ukázky výzkumných projektů řešených v EC Brno.
  Ing. Antonín Žák, Ph.D.
  vedoucí experimentálního centra DEK

  Řešení akustiky vnitřních prostorů
  Využití programu ODEON Auditorium k posuzování akustických parametrů vnitřního prostředí, především doby dozvuku, míry zřetelnosti, míry jasnosti a hladiny akustického tlaku.
  Ing. Pavel Štajnrt
  vedoucí oblasti v DEKPROJEKT s.r.o.

  Vlhkostní problémy chybně založeného domu
  Rozbor vlhkostní poruchy přístavby domu způsobené především vlivem nevhodného založení.
  Ing. Luboš Káně, Ph.D.
  technický ředitel, DEK a.s.