• O SEMINÁŘÍCH
 • |
 • Program
 • |
 • Přihlášení
 • Program


  Anotace:

  Trendy konstrukčních, materiálových a technologických řešení; poruchy konstrukcí; stanovení ceny konstrukcí a staveb v různých etapách přípravy výstavby; využití databází konstrukcí a materiálů pro různé metody projektování.

  Přihlásit se
  Prezence začíná v 8:30. Začátek seminářů je vždy v 9:00. Struktura a pořadí přednášek se v jednotlivých městech může lišit. Vyhrazujeme si právo změnit program dle aktuální situace.

  České Budějovice / 30. 01. 2019


  Inovativní systém stabilizace plochých střech se sypkými vrstvami, vyvinutý v Atelieru DEK
  Havárie střechy BD. Destrukce hydroizolace z asfaltových pásů na póroberonových deskách položených na spádové vrstvě škváry. Důkaz, že i poměrně ztuhlé asfaltové pásy létají. Nové řešení – vrtací souprava DEK pro dokotvení starých skladeb s násypy.
  Ing. Jan Matička
  specialista oddělení výzkumu a vývoje DEK a.s., znalec

  Rekonstrukce pojížděné střechy nad podzemní chodbou v Lázních Třeboň
  Návrh skladby a poznatky z realizace rekonstrukce podzemní chodby.
  Tomáš Vrchota
  konzultační technik Stavebnin DEK pro Strakonice, Jindřichův Hradec, Písek, Tábor aTřeboň

  Havárie konstrukčních detailů se zabudovaným dřevem na jednoplášťových střechách s povlakovými hydroizolacemi
  Rozbor příčin havárie atik na rodinném domě. Konstrukční zásady pro návrh detailů, zásady pro realizaci střechy a materiálové řešení vedoucí k vyloučení rizika takových havárií.
  Jiří Všohájek
  konzultační technik Stavebnin DEK pro České Budějovice, Prachatice, Vimperk, Český Krumlov, Kaplici ...

  Požární bezpečnost předsazených fasádních obkladů
  Na základě studia informací o tragickém požáru Grenfellovy věže v Londýně si společnost DEKMETAL zadala provedení požárních zkoušek zavěšených větraných ocelových fasád DEKMETAL. Závěry jsou velmi zajímavé.
  Evžen Janeček
  vedoucí technického oddělení DEKMETAL s.r.o.

  Stavební knihovna DEK, stanovení ceny stavby v různých etapách přípravy stavby
  Stavební knihovna DEK obsahuje rozsáhlé databáze výrobků a stavebních konstrukcí. Stavební konstrukce DEK jsou vybaveny informacemi o parametrech tepelně-technických a akustických, u mnoha konstrukcí staveb jsou uvedeny i požární parametry, pokud byly ověřeny zkouškou. Jedním z parametrů skladeb DEK je i agregovaná cena sestavená z položek cenové soustavy ÚRS. Aplikace pro vyhledávání a filtrování konstrukcí ve Stavební knihovně DEK umožňuje vytvoření popisů skladeb pro výkresy nebo technické zprávy projektů v 2D. Projektantům, kteří vytvářejí 3D modely staveb, aplikace umožňuje vkládat vybrané konstrukce do modelů, a to včetně negrafických informací pro práci metodou BIM., Pro rychlé stanovení celkové ceny stavby byly nově vyvinuty programy KUBIX a KOSTO pro snadné a rychlé každodenní použití. Doplnily tak robustní program KROS 4 pro položkové podrobné stanovení ceny stavby. Všechny programy vycházejí z Cenové soustavy ÚRS. Program KUBIX oceňuje obestavěný prostor konstrukčně a provozně definovaných částí budovy a venkovní úpravy, program KOSTO oceňuje agregovaně vybrané konstrukce.
  Ing. Vít Kutnar
  generální ředitel DEK a.s.

  Využití Stavební knihovny DEK pro podporu projektování ve 2D, pro tvorbu 3D modelů. Využití BIM platformy DEK pro projektování a řízení staveb metodou BIM.
  Krátká ukázka práce s výkonnými aplikacemi pro podporu projekčních prací, pro výměnu informací mezi účastníky výstavby i pro budoucí správu budovy.
  Ing. Tomáš Kupsa
  vedoucí týmu tvůrců software DEKSOFT ve společnosti DEKPROJEKT s.r.o.

  Vlhkostní poruchy na tenkovrstvé omítce
  Detektivní příběh hledání příčin opadávání nové tenkovrstvé omítky na novostavbě rodinného domu.
  Ing. Jan Matička
  specialista oddělení výzkumu a vývoje DEK a.s., znalec

  Založení pasivního domu na základových pasech z tepelnětechnického a ekonomického pohledu
  Překvapivé výsledky energetického a ekonomického porovnání různých variant řešení zateplení soklové části obvodových stěn.
  Ing. Ctibor Hůlka
  ředitel společnosti DEKPROJEKT s.r.o.