• O SEMINÁŘÍCH
 • |
 • Program
 • |
 • Přihlášení
 • Program


  Anotace:

  Trendy konstrukčních, materiálových a technologických řešení; poruchy konstrukcí; stanovení ceny konstrukcí a staveb v různých etapách přípravy výstavby; využití databází konstrukcí a materiálů pro různé metody projektování.

  Pro detailní obsah programu si prosím zvolte město konání semináře.

  Program:

  • rozbor příčin vybraných defektů konstrukcí
  • práce s veřejně přístupnou databází výrobků a typových konstrukcí pro pozemní stavby
  • využití nástrojů pro oceňování staveb a konstrukcí v různých etapách přípravy výstavby a pro cenové porovnávání materiálových variant řešení
  • možnosti využití výše uvedených nástrojů při projektování metodou BIM

  Garanti programu konference


  Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.

  autorizovaný a konzultační inženýr, znalec
  ČVUT Praha, Fakulta architektury
  Expertní a znalecká kancelář
  IZOLACE & KONSTRUKCE STAVEB
  autor norem ČSN P 73 0600 a ČSN P 73 0606 a spoluautor revizí norem ČSN 73 3610 a ČSN 73 1901
  čestný předseda České hydroizolační společnosti
  od roku 2018 nositel Medaile Josipa Plečnika

  Ing. Luboš Káně, Ph.D.

  technický ředitel DEK a.s.
  autorizovaný inženýr, znalec
  spoluautor revizí norem ČSN 73 3610 a ČSN 73 1901
  předseda České hydroizolační společnosti