Dobrý den,

Děkujeme vám za hojnou účast na DEK seminářích 2019. Těšíme se na vás při dalších akcích naší společnosti. Chcete-li se dozvědět podrobnější informace ze seminářů nebo si stáhnout některou z prezentací, které na seminářích zazněly, pokračujte na www.dekpartner.cz